Email :

info@nzoz-srodmiescie.pl

Zadzwoń:

797 868 678

Zadzwoń :

48 363 46 14

Warunki udzielania teleporad

Warunki udzielania teleporad w NZOZ „Śródmieście 1”

I. Informacje ogólne
 1. Teleporada jest świadczeniem udzielanym przez podstawową opiekę zdrowotną na odległość.
 2. Teleporada w POZ służy do kontaktu w uzasadnionej sytuacji mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjenta i personelu.
 3. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 4. Rejestracja na Teleporadę odbywa się drogą:
  • telefoniczną
  • elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail
 5. Podczas teleporady lekarz może wystawić:
  • e-receptę
  • e-skierowanie
  • e-zwolnienie
  • e-zlecenie na zaopatrzenie
  • zlecenie badań laboratoryjnych i obrazowych
  • inne dokumenty w formie papierowej, które pacjent może odebrać w placówce
 6. Podczas Teleporady lekarz ocenie stan zdrowia pacjenta i ocenia czy Teleporada jest wystarczająca, czy konieczna będzie osobista wizyta w gabinecie lekarskim, wizyta domowa bądź inne świadczenie medyczne.
 7. Osobiste wizyty Pacjenta w tym wizyty pediatryczne w ramach POZ powinny być realizowane:
  • gdy stan Pacjenta wskazuje na konieczność badania przedmiotowego, niemożliwego do zrealizowania w formie Teleporady
  • jeśli jest to pierwsza wizyta realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ
  • jest to wizyta związana Pacjenta z chorobą przewlekłą w przebiegu której doszło do pogorszenia
  • jeśli jest to wizyta Pacjenta z podejrzeniem choroby nowotworowej
  • dzieci do 6. roku życia w przypadku koniecznej wizyty muszą zgłaszać się do lekarza z opiekunem prawnym.
II. Ustalenie terminu Teleporady drogą telefoniczną i internetową
 1. Umawianie porad telefonicznie po numerem telefonu: 48 363 46 14 lub drogą elektroniczną: info@nzoz-srodmiescie.pl
 2. Pracownik rejestracji po wcześniejszej weryfikacji wskazuje Pacjentowi termin Teleporady lub dzień i godzinę wizyty w gabinecie lekarskim
III. Sposób udzielenia Teleporady
 1. Pacjent rejestrujący się telefonicznie dostaje termin Teleporady. Lekarz dzwoni w danym dniu do Pacjenta na podany przez Niego numer.
 2. Pacjent rejestrowany drogą elektroniczną dostają informacje zwrotną z terminem Teleporady.
 3. Teleporady dotyczące: e- recept, e- skierowań, e- zwolnień i innych dokumentów medycznych realizowane są w ciągu 1-2 dni od dnia zgłoszenia.
IV. Sposób postępowania w sytuacji kiedy pacjent nie odbiera telefonu mimo umówionej Teleporady
 1. Teleporada odbywa się według ustalonego terminu z Pacjentem
 2. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem w terminie Teleporady, lekarz podejmuje trzy próby kontaktu telefonicznego z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut w celu udzielenia Teleporady.
 3. W przypadku, gdy do końca dnia nie uda się skontaktować z Pacjentem a On sam nie podjął próby kontaktu z placówką, porada zostaje anulowana.
 4. W wyżej wskazanym wypadku Pacjent ponownie powinien skontaktować się z palcówką w celu ponownej rejestracji.
V. Sposób realizacji e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia
 1. Pacjent otrzymuje e-receptę, e-skierowani i e-zlecenie w formie:
  • Czterocyfrowego kodu dostępu przekazywanego ustnie w ramach Teleporady po wcześniejszej weryfikacji tożsamości Pacjenta
  • Jeśli posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP) czterocyfrowy kod przesyłany jest bezpośrednio na konto Pacjenta

Szybki kontakt

Chcesz zamówić tele-poradę lub poprosić o wypisanie recepty ?

Nie możesz się dodzwonić ?

NAPISZ DO NAS !

Rejestracja

Na wizytę w naszej przychodni można się umówić osobiście, telefonicznie lub przez internet

Od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 7.30 - 18.00

Zapisy na dzień następny od godziny 8:00

48 363 46 14
797 868 678

UWAGA:

Rejestracja on-line czynna jest całą dobę.

Szczepienia komercyjne

Wtorek: 7:30 – 8:00

Środa: 18:00 – 18:30

Monitoring