Email :

info@nzoz-srodmiescie.pl

Zadzwoń:

797 868 678

Zadzwoń :

48 363 46 14

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO-„Rozporządzenie”

Informujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NZOZ”ŚRÓDMIEŚCIE 1” ul STASZICA 6/8 26-600 RADOM

Cel zbierania Państwa danych

Celem zbierania danych osobowych jest jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej i związane jest z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych) w naszej placówce, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej.
Odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych t.j. imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, dane adresowe i kontaktowe, a także dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, zaświadczeń o czasowej niezdolności o pracy i innej dokumentacji indywidualnej pacjenta.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest związane z:

 • rejestracją Państw w placówce,
 • zapewnieniem jakości udzielania świadczeń,
 • zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania
  świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych w placówce, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia,
 • weryfikacją uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej irozliczaniem zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Jaka jest podstawa prawna zbierania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niemedycznych – nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL odbywa się na podstawie art. 6 ust lit a b c f) RODO, zaś danych medycznych postawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit h) RODO oraz art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą od Państwa w trakcie rejestracji i pierwszej wizyty u lekarza.. Dane te powstają także w trakcie wykonywania naszej pracy- przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są tylko podmioty/instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa np. organy państwowe w związku z koniecznością zabezpieczenia społecznego (wypłaty świadczeń związanych z niezdolnością do pracy) oraz podmioty z nami współpracujące. Administrator Państwa danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, a w szczególności przez okres wynikający z art.26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie Państwo macie prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści podanych danych oraz ich sprostowania i usunięcia.
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • może Pan/Pani także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora Danych sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych jest obligatoryjne. Nie podanie danych będzie się wiązać z niemożliwością świadczenia usługi.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kontakt:
e-mail: info@nzoz-srodmiescie.pl

Więcej na temat praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem w NZOZ”ŚRÓDMIEŚCIE 1” Pani/Pana danych osobowych, jak również innych administracyjnych i cywilnych środków ochrony prawnej można przeczytać na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: giodo.gov.pl

Szybki kontakt

Chcesz zamówić tele-poradę lub poprosić o wypisanie recepty ?

Nie możesz się dodzwonić ?

NAPISZ DO NAS !

Rejestracja

Na wizytę w naszej przychodni można się umówić osobiście, telefonicznie lub przez internet

Od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 7.30 - 18.00

Zapisy na dzień następny od godziny 8:00

48 363 46 14
797 868 678

UWAGA:

Rejestracja on-line czynna jest całą dobę.

Szczepienia komercyjne

Wtorek: 7:30 – 8:00

Środa: 18:00 – 18:30

Monitoring