Email :

info@nzoz-srodmiescie.pl

Zadzwoń:

797 868 678

Zadzwoń :

48 363 46 14

Polityka prywatności

§ 1.
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” z siedzibą w Radomiu 26-600 ul Staszica 6/8, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

§ 2.
Przekazywanie informacji

1.NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe,mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 3.
Dane osobowe

1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

§ 4.
Warunki techniczne

1. NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników.

Zmiany polityki prywatności

NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE 1” zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy.

Szybki kontakt

Chcesz zamówić tele-poradę lub poprosić o wypisanie recepty ?

Nie możesz się dodzwonić ?

NAPISZ DO NAS !

Rejestracja

Na wizytę w naszej przychodni można się umówić osobiście, telefonicznie lub przez internet

Od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 7.30 - 18.00

Zapisy na dzień następny od godziny 8:00

48 363 46 14
797 868 678

UWAGA:

Rejestracja on-line czynna jest całą dobę.

Szczepienia komercyjne

Wtorek: 7:30 – 8:00

Środa: 18:00 – 18:30

Monitoring