Email :

info@nzoz-srodmiescie.pl

Zadzwoń:

797 868 678

Zadzwoń :

48 363 46 14

Dla pacjenta

Warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia zdrowotnego jest pozytywna weryfikacja w systemie e-Wuś – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ ZA POMOCĄ eWUŚ
 • Podstawą funkcjonowania systemu eWUŚ jest weryfikacja uprawnień na podstawie numeru PESEL;
 • W przypadku dziecka do 3. miesiąca, które nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica które zgłosiło dziecko do swojego ubezpieczenia;
PAMIĘTAJ:

OBOWIĄZKIEM JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH JEST ZGŁOSZENIE DZIECKA DO UBEZPIECZENIA!

 

ZGŁOŚ DZIECKO DO UBEZPIECZENIA GDY:
 • Zmieniasz pracę – ponownie zgłoś dziecko do ubezpieczenia u nowego pracodawcy;
 • Jeżeli wcześniej dziecko było zgłoszone do ubezpieczenia przez PUP lub MOPS a podjąłeś pracę zgłoś dziecko do ubezpieczenia u swojego pracodawcy;
 • Dziecko pracowało w okresie wakacyjnym – ponownie zgłoś je do ubezpieczenia u swojego pracodawcy;
Gdy w systemie eWuś brak jest potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, by z nich skorzystać należy:
 • zgłoszenie do NFZ i zapis na listę pacjentów poradni,
 • aktualne ubezpieczenie zdrowotne (ważne 1 miesiąc),
 • opłatę składki zdrowotnej za miesiąc poprzedni – gdy prowadzisz działalność gospodarczą,
 • zaświadczenie z MOPS-u lub biura pracy – w przypadku braku zatrudnienia.
Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r., ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wypisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się pomiędzy 18. a 26. rż. dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki: legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. rż. – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
r

Osoby spoza listy świadczeniodawcy przyjmowane są wyłącznie w stanach zagrożenia życia.

Współpracujące zakłady diagnostyczne:

DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA:

1. Specjalistyczna pracownia analiz lekarskich, mgr Krystyna Bałdys

ul. Struga 19/21, 26-600 Radom

Przyjęcia pacjentów:
Pn-Pt: 7:00 – 9:30 oraz 16:00 – 17:00
So:8:00 – 9:00

2. Medica, Laboratorium Analiz Medycznych

ul. Słowackiego 48/48a, 26-600 Radom

Godziny Otwarcia:
Pn-Pt: 7:00-19:00
So: 7:00-15:00

3. Diagnostyka Laboratoria Medyczne

ul. Batorego 24
Godziny Otwarcia:
Pn-Pt: 7:00-14:30
So: 8:00-12:00

ul. Chrobrego 30 c
Godziny Otwarcia:
Pn-Pt: 7:00-14:30
So: 8:00-12:00

ul. Główna 11
Godziny Otwarcia:

Pn-Pt: 7:00-14:30

ul. Mickiewicza 6
Godziny Otwarcia:
Pn-Pt: 7:00-14:30
So: 8:00-12:00

PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA

1. Specjalistyczna pracownia analiz lekarskich, mgr Krystyna Bałdys

ul. Struga 19/21, 26-600 Radom

Przyjęcia pacjentów:

Pn-Pt: 7:00 – 9:30 oraz 16:00 – 17:00
So: 8:00 – 9:00

2. Radomski Szpital Specjalistyczny

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom,

Przyjęcia pacjentów:
Codziennie: 7:30 – 9:00

3. Medica, Laboratorium Analiz Medycznych

ul. Słowackiego 48/48a, 26-600 Radom

Godziny Otwarcia:
Pn-Pt 7:00-19:00
So: 7:00-15:00

Dignostyka cytologiczna

1. Mazowiecki szpital specjalistyczny

ul. Juliana Aleksandrowicza 5
26 – 617 Radom

 

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny – zakres badania rtg i mammografia

ul. Juliana Aleksandrowicza 5
26 – 617 Radom

2. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY – zakres RTG

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

3. Centrum Medyczne MEDJANA – Zakres RTG

26-600, Radom, ul. Czachowskiego 21 A

Przyjęcia pacjentów:
Codziennie: 9:00 – 12:00 oraz 14:00 – 18:00

3. Pracownia USG w miejscu

26-600, Radom, ul. Staszica 6/8

Przyjęcia pacjentów:
Środa: lek. med. Leszek Mazurkiewicz, specjalista radiolog

UZYSKANE SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE

wysyłamy na adres:

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Chałbińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel. 22 582 84 40, 22 582 84 42

lub osobiście:

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, delegatura w Radomiu

ul. Piastowska 4, 26-600 Radom

tel. 48 369 84 70

Szybki kontakt

Chcesz zamówić tele-poradę lub poprosić o wypisanie recepty ?

Nie możesz się dodzwonić ?

NAPISZ DO NAS !

Rejestracja

Na wizytę w naszej przychodni można się umówić osobiście, telefonicznie lub przez internet

Od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 7.30 - 18.00

Zapisy na dzień następny od godziny 8:00

48 363 46 14
797 868 678

UWAGA:

Rejestracja on-line czynna jest całą dobę.

Szczepienia komercyjne

Wtorek: 7:30 – 8:00

Środa: 18:00 – 18:30

Monitoring